Gensoft Money Works е софтуер (складова програма) за бизнес управление на търговска, финансова, производствена и организационна дейност на дадена компания.

Този софтуер е еднакво подходящ за всички видове предприятия (малки, средни и големи; от всички отрасли).

В тази складова програма, ще откриете богат избор от модули за управление на вашият бизнес.

Модули към Gensoft Money Works

Модул складове
 • Предлага дървовидно степенуване на складове, стоки, серийни номера и отделните партиди в йерархията. Предлага удобна възможност за търсене по имена и кодове на стоките, както и по серийни и партидни номера на всяка стока. Складовата програма позволява прехвърляне на различни стоки между складовете. Задава изображение за всяка стока, като осигурява възможност за различни оразмерявания. Можете да дефинирате или да зададете допълнителни характеристики към всяка стока.
 • Осигурена работа с Метро, Била и други големи търговски вериги - кодове, поддръжка на различни мерни единници с взаимна връзка между тях
 • Цялата информация от софтуера на складовата програма може да бъде прехвърлена към продуктите от MS Office (базата от данни, описания, справки и други)
 • Механизмът на програмата позволява създаването на шаблони, с които всеки клиент може да създаде произволни документи, като например: гаранционни карти, фактури, стокови разписки, ордери и други.
 • Нашата програма е пригодена да поддържа богат набор от касови апарати, баркод четци, етикетни принтери
 • Разполага с редактор предназначен специално за етикети и щрих кодове
 • Осигурява връзка между различни оферти, клиентски поръчки, поръчки към доставчици на стоки, резервации и други.
 • Притежава модул за продажба в мобилен склад
 • Можете да дефинирате неопределен брой ценови листи, както и даване на специални цени и отстъпки на клиенти
 • Възможност за анализи, статистики, печалби. Специално за помощ към мениджърския състав в тази складова програма е осигурена възможност за цялостен поглед върху движението на различните стоки, на пари и калкулации на печалби, с възможност за групиране по складове, стокови групи, клиенти и дистрибутори, валути, месеци, седмици, дни и други
 • Генериране на различни и голям брой диаграми
 • Възможност за задаване на право на достъп на различните служители чрез индивидуални пароли
 • Автоматично зареждане на страници от Интернет по предварително зададени данни от клиентите

 • Модул връзка с отдалечени офиси
  Складовата програма осигурява връзка между отдалечени сладове и офиси, като се сихронизира информацията между тях посредством електронна поща.

  Производствен модул
  Модул, който е съставен от всички стъпки през които преминава производството, като всички те са включени в складовата програма:
 • Технология - изготвяне на рецептурни технологии, изчисляване на себестойността на готовата продукция;
 • Планиране - поетапно преминаване през целия цикъл на производство - от поръчка до готова продукция;
 • Краен/готов продукт - финален етап/стъпка от планирането с автоматично заприходяване на готова продукция.
 • Препоръчваме ви изработка на уеб сайт или магазин онлайн.
  Ако пък сте фирма която има нужда от транспортни ленти, винаги можете да проверите предложението на нашите партьори.